Yordan Kamdzhalov

            Фондация              "Йордан Камджалов"

BG58RZBB91551038886100 BIC RZBBBGSF

Райфайзенбанк

 Yordan is co-initiator and president of the Yordan Kamdzhalov Foundation.
The foundation supports talented young artists from his native country Bulgaria. 

ФОНДАЦИЯ "ЙОРДАН КАМДЖАЛОВ" ОБЯВЯВА

VII ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС

ЗА ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ, ПЕВЦИ, КОМПОЗИТОРИ И ДИРИГЕНТИ

 

Фондация "Йордан Камджалов" има за цел откриване, подпомагане и съдействие за развитието и реализацията на млади български дарования. Ежегодно провежда конкурс за инструменталисти, певци, композитори и диригенти и предоставя възможности за финансиране на участия в конкурси, майсторски класове, академии, фестивали и концертни изяви. Подкрепата на млади творци с потенциал за истински принос към изкуството е социалната визия на диригента Йордан Камджалов за дейна съпричастност към каузата на българската култура.


Фондацията финансира:

• Участия в образователни форми в страната и чужбина
• Участия в международни конкурси, фестивали, майсторски класове, академии и др.
• Концертни изяви под диригентството на Йордан Камджалов


Начините за подпомагане са строго индивидуални, в зависимост от спецификите и нуждите на кандидатите.


Условия за кандидатстване:

• Инструменталисти и певци – до 30 г., родени след 1.06.1987
• Композитори и диригенти – до 40 г., родени след 1.06.1977


Материали за кандидатстване:

• Запис на две творби по избор (за композитори и 2 партитури)
• Творческа автобиография със снимка, телефон и e-mail
• Мотивационно писмо


Кандидатстване до 10.03.2017 на:

• e-mail: contact@kamdzhalov-foundation.org
• адрес: Пощенска кутия 154, 1618 София


За повече информация:

• http://www.kamdzhalov.com
Фондация "Йордан Камджалов" във facebook
• тел.: 0886 606166 (понеделник - петък 9:00 - 11:00)

up arrow